Pravilniki IAU

 

Pravilniki Mednarodne samostrelske zveze ( International Crosbaw Shooting Union )

Pravilniki so v originalu in sprejete spremembne v letu 2011 dostopni na tej strani.

 

IAU pravilnik Splošna tekmovalna pravila (poglavje 100, vključene spremembe)

IAU pravila discipline MATCH 30m & MATCH 10 m (poglavje 200, vključene spremembe)

IAU pravila doscipline FIELD (izdano 2009, poglavje 300)

IAU pravila Finale (poglavje 400)

IAU priloge (poglavje 500 v nemščini)